Databeskyttelse

Gælder for tilbuddene fra Tier Mobility GmbH på www.tier.app og www.mytier.app

Den dataansvarlige og den ansvarlige tjenesteyder er:

TIER Mobility GmbH

c / o WeWork, Atrium Tower, 7th floor

Eichhornstrasse 3

10785 Berlin

Tyskland

E-mail: privacy@tier.app

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på:

TIER Mobility GmbH

c / o WeWork, Atrium Tower, 7th floor

Eichhornstrasse 3

10785 Berlin

Tyskland

privacy@tier.app

Sidst opdateret: 8 April 2021

Beskyttelse af personoplysninger og dermed dit privatliv er meget vigtigt for os, og vi tager det alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser i den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") og den føderale databeskyttelseslov. Den følgende databeskyttelseserklæring informerer dig i henhold til art. 13 og 14 GDPR, hvordan, i hvilket omfang og til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester eller besøger TIERs websted. Vores databeskyttelsespolitik gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesiderne for sociale netværk eller andre udbydere, som du kan besøge via links på vores hjemmesider. Du bedes orientere dig på disse udbyderes websteder om deres databeskyttelsesregler.

 • GENERELLE OPLYSNINGER OM INDSAMLING OG BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

1.1 PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres individuelt til dig. Det kan f.eks. være dit navn, din adresse, din postadresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Ikke-personlige data er oplysninger som f.eks. antallet af brugere af et websted eller aggregerede kørselsdata, fordi disse ikke længere kan henføres til en enkelt person.

Vi behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt

 • for at gøre det muligt eller forenkle dit besøg på vores websted,
 • hvis du kontakter os, i det omfang det er nødvendigt for at behandle din besked,
 • hvis du indgår en kontrakt med os, i det omfang det er nødvendigt for at indlede, gennemføre eller ophæve kontrakten,
 • til reklameformål, hvis vi har en legitim interesse i at gøre det, f.eks. fordi du er vores kontraktpartner, eller fordi den sidste kontrakt ikke er mere end 24 måneder gammel, og vi gerne vil informere dig om nyheder om vores tjenester eller lignende tjenester,
 • hvis vi har ret til at gøre det af andre grunde, f.eks. for at overholde juridiske forpligtelser eller gøre krav gældende, og behandlingen er nødvendig i den forbindelse.

Vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er angivet eller følger af anmodningen, f.eks. anmodningen om booking for at behandle din bookinganmodning. En overførsel til tredjepart finder kun sted, hvis dette er udtrykkeligt tilladt ved lov, eller hvis du har givet dit samtykke til overførslen som led i din registrering eller i forbindelse med et aktivt forretningsforhold.

1.2 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, tilrettelæggelse, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, søgning, brug, videregivelse og overførsel, distribution eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Personoplysninger indsamles via vores apps eller vores websted, hvis du selv giver os dem, f.eks. som led i en registrering, ved at udfylde formularer, ved at sende e-mails eller ved at bestille et TIER-køretøj.

1.3 RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til følgende lovregler:

 • Hvis du registrerer dig som bruger af vores app og bruger vores tjenester, behandler vi dine personoplysninger til gennemførelse af kontrakten og til levering af vores tjenester samt til gennemførelse af førkontraktlige foranstaltninger på din anmodning på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.
 • Hvis du køber produkter hos os, behandler vi dine personoplysninger for at gennemføre købkontrakten og for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen på din anmodning på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Hvis du beder os om at videresende dit tilbud om at tegne en forsikring til et forsikringsselskab, videregiver vi dine personoplysninger, som er indeholdt i tilbuddet, på grundlag af din anmodning om videresendelse på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR til det pågældende angivne forsikringsselskab.
 • For de personoplysninger, som vi behandler, når vi bruger kameraet til at scanne QR-koden og til at kontrollere dit kørekort og din identitet, og de personoplysninger, som vi behandler, når vi bestemmer din placering for at vise nærliggende køretøjer og navigere dertil, vil vi indhente dit samtykke. Hvis du giver os dit samtykke, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, som beskrevet i afsnit 2.2.1 i denne databeskyttelseserklæring (nedenfor).
 • Hvis vi sender dig et resumé pr. e-mail, efter at turen er slut, vil vi også indhente dit samtykke. Hvis du giver os dit samtykke, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, som beskrevet i afsnit 2.2.1 i denne databeskyttelseserklæring (nedenfor).
 • Når vi bruger IoT-bokse eller telematik-enheder i vores køretøjer, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere vores tjenester til opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med os, på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR eller for at varetage vores legitime interesse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f GDPR, som beskrevet i afsnit 2.3.2 i denne databeskyttelseserklæring (yderligere nedenfor).
 • Hvis vi opbevarer dine personoplysninger i vores systemer, fordi vi opfylder lovbestemte opbevaringskrav, som vi er underlagt, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR.
 • Hvis vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder eller domstole, efter at vi er blevet anmodet om at gøre det, sker det også for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR. Overførslen finder kun sted, hvis og i det omfang den juridiske forpligtelse eksisterer.
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger for at gøre retskrav gældende mod dig eller for at forsvare os mod dine krav, sker behandlingen af dine personoplysninger for at sikre vores legitime interesse på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.
 • Hvis vi giver dig oplysninger om vores tjenester eller lignende tjenester, som du bruger som en del af din kontrakt med os, vil dine personoplysninger blive behandlet for at sikre vores legitime interesse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis vi også indhenter dit samtykke til reklameforanstaltninger, f.eks. vores nyhedsbrev, og du giver os dit samtykke, vil dine personoplysninger blive behandlet til de reklameforanstaltninger, der er omfattet af samtykket, på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR.
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger for at sikre og forbedre funktionaliteten af vores IT-systemer og for at drive vores websted, sker det også for at sikre vores legitime interesse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

1.4 SIKKERHED

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, der forvaltes af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uautoriseret adgang for uautoriserede personer. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

1.5 SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som vi behandler, vil blive slettet eller begrænset i deres behandling i overensstemmelse med art. 17 og 18 GDPR. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne databeskyttelseserklæring, vil de data, der er opbevaret af os, blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål, og sletningen ikke er i strid med eventuelle lovbestemte opbevaringskrav. Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre lovligt tilladte formål, vil behandlingen af dem blive begrænset, dvs. dataene vil blive blokeret og ikke blive behandlet til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af virksomheds- eller skattemæssige årsager.

 • INDSAMLING AF DATA VED BRUG AF TIER-TJENESTERNE

2.1 Indsamling af data under registreringen

På vores websted og i vores applikationer giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at angive personlige oplysninger. Registrering er obligatorisk for at bruge TIER-tjenesterne. Følgende personoplysninger indsamles under registreringsprocessen:

 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger og en adgangskode efter eget valg
 • Valgfrit: navn, adresse, fødselsdato

Desuden indsamles følgende personoplysninger:

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for registrering

2.2 DATAINDSAMLING OG TILLADELSER VED BRUG AF TIER-APPEN

2.2.1 TILLADELSER

Vi har brug for følgende tilladelser fra dig, for at du kan bruge TIER-tjenesten. Vi anvender alle data, som vi har adgang til inden for rammerne af disse tilladelser, udelukkende til de formål, der er anført i denne databeskyttelseserklæring. Vi indsamler ingen data, som vi ikke har brug for til de formål, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring. Retsgrundlaget for behandlingen af dine app-data inden for rammerne af de følgende tilladelser er dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

KAMERA

Før du lejer et TIER-køretøj, skal du scanne den QR-kode, der er fastgjort til køretøjet. Ved at scanne koden kan man leje køretøjet. Der skal være adgang til kamerafunktionen på din enhed for at kunne indfange QR-koden.

Adgang til dit kamera er også nødvendigt for at kunne kontrollere dit kørekort og din identitet. Det er vi lovmæssigt forpligtet til at gøre. Du kan finde yderligere oplysninger om identitets- og kørekortkontrol i afsnittet "Indsamling af data til identitets- og kørekortkontrol".

LOKALITET

Vi har brug for oplysninger om din placering, så vi kan bruge Google Maps (Google Ireland Limited) og Apple Maps (Apple Inc.) til at vise dig, om der er køretøjer i dit område, og hvordan du kan komme dertil.

Du kan finde flere oplysninger om Google Maps og Apple Maps' databehandling i næste afsnit "Dataindsamling ved leje af et TIER-køretøj".

Med dit samtykke sender vi dig en oversigt til din e-mailadresse, når udlejningen af et TIER-køretøj er afsluttet. Hvis du ikke giver dit samtykke, kan du se oversigten i appen. Dette samtykke kan også gives eller tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft.

2.2.2.2 TIER ANALYTICS

For løbende at kunne optimere vores tjeneste ønsker vi at forstå, hvordan brugerne bruger vores app. Til dette formål indsamler vi bl.a. følgende tekniske data: oplysninger om enheden (f.eks. oplysninger om styresystem og app-version), tidspunktet, hvor du åbner TIER-appen, din adfærd i appen (f.eks. valg af køretøjer), varighed af brugen eller opholdslængde i visse funktioner. Dataene opbevares på vores servere i Tyskland og overføres ikke til tredjeparter. Dataene bliver automatisk slettet efter 14 måneder. Behandlingen af dine personoplysninger, som indsamles ved brug af TIER Analytics, sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

2.2.3 ADJUST

For at optimere vores markedsføringsaktiviteter bruger vi tjenesteudbyderen Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin). De data, der indsamles via Adjust, giver f.eks. oplysninger om download af TIER-appen, den online reklamekanal, via hvilken downloadet blev genereret, åbningstidspunktet for appen, varigheden af app-brugen og om særligt anvendte app-funktioner (især om vellykket registrering og gennemførte rejser). Adjust anvender brugernes IP- og Mac-adresser til analysen, men disse hashes efter undersøgelsen og anvendes kun af Adjust i pseudonymiseret form. Dataene opbevares på adjust GmbH's servere i Tyskland. Yderligere oplysninger findes i Adjusts politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.adjust.com/privacy-policy/ . Vi har indgået en databehandleraftale med adjust GmbH. Behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles ved brug af Adjust, er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

2.2.4 MULIGHED FOR INDSIGELSE/OPT-OUT

Hvis du ikke ønsker sporing af TIER Analytics og Adjust, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod sporingstjenesterne ved at sende en e-mail til privacy@tier.app med virkning for fremtiden.

2.3 INDSAMLING AF DATA VED LEJE AF ET TIER-KØRETØJ

2.3.1 GOOGLE MAPS

Webstedet og TIER-apps bruger Google Maps API-applikationer. Dette gør det muligt for os f.eks. at vise dig interaktive kort på vores websted eller vores apps. Denne applikation er afgørende for funktionaliteten og den fulde levering af vores indhold og tjenester. Du kan se Googles brugerbetingelser her: https://policies.google.com/terms?hl=da. De supplerende brugerbetingelser for Google Maps / Google Earth kan findes her: https://www.google.com/help/terms_maps.html . Du kan finde Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=da. Ud over at vise tilgængelige køretøjer bruger vi Google Maps til at oversætte geopositioner til adresser og til at vise dig den anslåede gåafstand til det valgte køretøj.

2.3.2 TELEMATIK-ENHEDER

For at kunne vise og booke TIER-køretøjer på kortet bruger vi såkaldte IoT-bokse eller telematik-enheder i vores køretøjer, som sender GPS-data med jævne mellemrum. Vores tjenesteudbyder kan ikke tildele de data, der sendes til dig. En rekonstruktion af det lejede køretøjs placering på grundlag af de sendte GPS-data finder udelukkende sted i følgende tilfælde, til følgende formål og i henhold til følgende lovgrundlag:

 • Ved hjælp af "geofencing" udstedes der en advarsel, når man forlader cirkulationszonen, eller når bookingen afsluttes uden for operationsområdet: I henhold til vilkårene og betingelserne kan TIER-køretøjet kun køre i cirkulationszonen, og reservationen kan kun afsluttes inden for vores operationsområde (art. 6, stk. f GDPR). Du kan til enhver tid se cirkulationszonen for det sted, du befinder dig i, i TIER-applikationen.
 • Selv hvis lejemålet ikke opsiges af brugeren, f.eks. hvis brugstiden er usædvanlig lang i din og vores interesse (art. 6, stk. 1, litra f GDPR).
 • Som en del af serviceforespørgsler under brugen (f.eks. booking kan ikke afsluttes, køretøj kan ikke findes, assistance i tilfælde af en ulykke) (art. 6, stk. 1, litra b og f, i GDPR).
 • Bevismateriale i tilfælde af en ulykke: I tilfælde af en ulykke eller anden skade, f.eks. skade på køretøjet, er det i vores legitime interesse at kunne bevise, hvor ulykken eller skaden er sket (art. 6, stk. 1, litra f GDPR).
 • Gennemsigtig fakturering: Når lejemålet er afsluttet, modtager du en oversigt over dit lejemål i appen og eventuelt via e-mail. I din bookinghistorik noterer vi start- og slutpunkterne for dine rejser og evt. parkeringssteder (art. 6, stk. 1, litra b GDPR).
 • Forbedring af tilgængeligheden: anonymiseret evaluering af steder, hvor brugerne allerede har foretaget reservationer, med henblik på at optimere fordelingen af køretøjer. (art. 6. stk. 1 lit. f GDPR).
 • AUTOMATISK INDSAMLING AF DATA UNDER BRUGEN AF TIER WEBSTEDET

3.1 Teknisk nødvendige data

For at optimere vores websted med hensyn til systemets ydeevne, brugervenlighed og levering af nyttige oplysninger om vores tjenester indsamler og opbevarer vi automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Når du går ind på vores hjemmeside, registreres der automatisk oplysninger af generel karakter. Disse oplysninger omfatter f.eks.

 • Operativsystem og oplysninger om den anvendte internetbrowser, herunder installerede tilføjelser
 • IP-adresse (internetprotokoladresse) for den terminal, hvorfra der er adgang til onlinetilbuddet
 • Internetadressen på det websted, hvorfra onlinetilbuddet blev tilgået (såkaldt oprindelses- eller henvisnings-URL);
 • Navnet på den tjenesteudbyder, hvorfra onlinetilbuddet blev tilgået;
 • Navnet på de filer eller oplysninger, der er adgang til;
 • Dato og klokkeslæt samt varigheden af hentningen;

Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at kunne levere det korrekte indhold på webstedet, som du har anmodet om, og for at kunne afhjælpe forstyrrelser og sikkerhedshændelser (f.eks. forsøg på angreb).

I princippet opbevares data kun i den tid, du bruger vores websted. Serverlogfiler, hvis yderligere lagring er nødvendig af bevismæssige årsager (f.eks. hvis vi får kendskab til konkrete tegn på ulovlig brug), er udelukket fra sletning, indtil den pågældende hændelse er blevet endeligt opklaret og i enkelte tilfælde kan videregives til efterforskningsmyndighederne.

Anonyme oplysninger af denne art evalueres statistisk af os med henblik på at optimere vores websted og den bagvedliggende teknologi.

3.2 COOKIES

Ligesom mange andre websteder bruger vi såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der overføres fra en webside-server til din harddisk og opbevares der. Cookies kan ikke bruges til at starte programmer eller overføre virus til en computer.

Vi bruger cookies, der understøtter funktionaliteten af dette websted (såkaldte funktionscookies), cookies, på grundlag af hvilke der oprettes en pseudonymiseret brugsprofil (såkaldte sporingscookies). Behandlingen af funktionscookies finder sted på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Sporingscookies sættes kun, hvis du har givet os dit samtykke, og databehandlingen finder derefter sted på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. a GDPR. Du giver os dit samtykke via det såkaldte cookie-banner, som du aktivt skal klikke på.

Med funktionen cookies modtager vi automatisk visse data, som f.eks. IP-adresse, anvendt browser, operativsystem via din computer og din forbindelse til internettet. Ved hjælp af oplysningerne i funktionscookies kan vi gøre navigationen lettere for dig og gøre det muligt at vise vores hjemmeside korrekt. De data, som vi behandler, vil under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjeparter eller blive forbundet med andre personoplysninger uden dit samtykke. Du kan naturligvis også se vores hjemmeside uden cookies. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies via indstillingerne i din browser. Brug venligst hjælpefunktionerne i din internetbrowser for at finde ud af, hvordan du kan ændre disse indstillinger. Bemærk venligst, at enkelte funktioner på vores websted muligvis ikke fungerer, hvis du har deaktiveret brugen af cookies. Du kan også kontrollere og/eller slette cookies efter eget ønske. Du kan finde ud af hvordan her: www.aboutcookies.org .

3.3 ANALYSE- OG REKLAMETJENESTER

Ved hjælp af følgende analyse- og reklametjenester vil vi gerne forstå din adfærd på vores hjemmeside, forbedre vores tjeneste og/eller vise dig interessebaserede annoncer. Du kan gøre indsigelse mod databehandlingen som beskrevet i 3.3.5.

3.3.1 GOOGLE ANALYTICS

Vores websted bruger analyseværktøjet Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics anvender cookies. De oplysninger, der genereres af cookies (herunder din IP-adresse) om din brug af hjemmesiden, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på vores hjemmeside vil din IP-adresse dog på forhånd blive forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA og forkortes der.

På vores vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give os andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre yderligere lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og i at behandle disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles, når du bruger Google Analytics, er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Dine personoplysninger, der behandles via Google Analytics, slettes automatisk efter 14 måneder.

3.3.2 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES PIXEL

På vores websted anvendes pixelversionen af Facebook Custom Audiences (uden den såkaldte udvidede sammenligningsfunktion). Dette værktøj leveres af Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ved hjælp af Facebook-pixelen kan tekniske data om din brug af vores hjemmeside sendes til Facebook. Hvis du er registreret hos Facebook, kan Facebook tildele de data, der er sendt til dig, ved hjælp af en automatiseret sammenligning af hash-værdier og vise reklamer, der er tilpasset dine interesser. Sådanne reklamer kan f.eks. være særlige tilbud om TIER. I brugerbetingelserne for Custom Audience garanterer Facebook, at de indsamlede data udelukkende behandles til dette reklameformål i vores Custom Audience. Få mere at vide om reklamer via Facebook, og hvordan du kan påvirke dem her. Behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles ved brug af Facebook Custom Audiences, er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Dine personoplysninger, der behandles via Facebook Custom Audiences, bliver automatisk slettet efter 14 måneder.

3.3.3.3 DOUBLECLICK

Doubleclick er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Når du besøger vores websted, sætter Doubleclick en cookie i din browser. Denne cookie indsamler oplysninger om din klikadfærd og de tekniske egenskaber ved din enhed og evaluerer dem af Doubleclick. De indsamlede data overføres til en Google-server i USA og opbevares der. På baggrund af dataene kan Doubleclick vise dig reklamer, der svarer til de interesser, du har vist på forskellige hjemmesider, som du har besøgt. Du kan forhindre indsamlingen og analysen af dine data for fremtiden ved at klikke på denne side og foretage de relevante indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om de annoncer, der styres af Google, på https://support.google.com/ads/answer/1634057 . Du kan finde Googles databeskyttelseserklæring på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de. Behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles ved brug af Doubleclick, er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Dine personlige data, der behandles via Doubleclick, slettes automatisk efter 14 måneder.

3.3.4 SEGMENT

Vi bruger også segmentanalysetjenesten fra Segment.io, Inc. fra USA på vores websted. Segment bruges til at analysere brugerdata i mobile enheder og på internettet. Dataene opbevares på Segment-servere i USA.

Behandlingen af dine personoplysninger, der indsamles ved brug af Segment, er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Dine personoplysninger, der behandles af Segment, slettes automatisk efter 14 måneder. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Segment kan findes under følgende link: https://segment.com/legal/privacy/.

3.3.5 INDSIGELSE / MULIGHED FOR OPT-OUT

Hvis du ikke ønsker at blive sporet af de ovennævnte sporingstjenester, kan du til enhver tid fravælge sporingstjenesterne ved at sende en e-mail til privacy@tier.app med virkning for fremtiden.

 • OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Ud over de tjenesteudbydere, der er nævnt under punkt 2 og 3 ovenfor, anvender vi databehandlere til følgende behandlingsaktiviteter:

 • Leverandører af informationssamfundstjenester som f.eks. webservere, e-mail-servere, lagringsservere, cloud management-systemer, geolokaliseringssystemer, cloud storage
 • Leverandør af markedsføringstjenester
 • Udbyder af e-mail-tjenester
 • Udbyder af betalingssystemer
 • Leverandør af et system til håndtering af hændelser

Vi har indgået aftaler med vores databehandlere om databehandling i overensstemmelse med art. 28 GDPR.

Desuden kan dine personoplysninger videregives til følgende modtagere:

 • Virksomheder i TIER-koncernen,
 • Myndigheder og domstole,
 • Banker og finansielle institutioner.

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjeparter, hvis dette er tilladt i henhold til bestemmelserne i GDPR. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførsel af dine data til en af vores samarbejdspartnere og/eller overførsel til opfyldelse af en kontrakt, til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller til sikring af vores legitime interesser, eller hvis vi har brug for at overføre data til myndigheder eller domstole fordi vi er juridisk forpligtet hertil. Aggregerede og anonyme data om rejser stilles også til rådighed for offentlige institutioner som f.eks. forskningscentre, byer og kommuner for at forbedre den lokale trafiksituation. Der kan ikke drages nogen konklusioner om enkeltpersoner ud fra disse aggregerede data.

I det omfang vi videregiver data til modtagere uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), sikrer vi, at modtageren enten har et passende databeskyttelsesniveau (f.eks. baseret på en afgørelse om tilstrækkelighed fra EU-Kommissionen for det pågældende land eller garantier som f.eks. en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra EU med modtageren), eller at du har givet dit samtykke til overførslen. Du kan forhøre dig om garantierne på vores ovennævnte adresse eller e-mailadresse.

 • BERØRTE RETTIGHEDER

5.1 INDSIGTSRET

I henhold til art. 15 GDPR har du til enhver tid ret til at anmode os om oplysninger om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger og, hvis dette er tilfældet, om de oplysninger, der er angivet i art. 15. lit. c GDPR, for at spørge om kategorier af modtagere.

5.2 RET TIL AT TILBAGEKALDE SIT SAMTYKKE

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette uden begrundelse med virkning for fremtiden. Den databehandling, der er foretaget indtil tilbagekaldelsen, forbliver lovlig på grundlag af dit samtykke. Efter tilbagekaldelse af dit samtykke kan vi behandle dine personoplysninger på et andet retsgrundlag, i det omfang dette er nødvendigt og lovligt tilladt. Du bedes sende din tilbagekaldelse pr. post til TIER Mobility GmbH c / o WeWork, Atrium Tower, 7th floor Eichhornstrasse 3 10785 Berlin

eller pr. e-mail til privacy@tier.app

5.3 RET TIL BERIGTIGELSE

Hvis dine personoplysninger, som vi har opbevaret hos os, er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du til enhver tid berigtige dem på din kundekonto eller få dem berigtiget af os.

5.4 RET TIL SLETNING ELLER BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

På de betingelser, der er fastsat i art. 17 og 18 i GDPR har du ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af de personoplysninger, som vi har opbevaret om dig. Sletningen eller begrænsningen af behandlingen (f.eks. blokering) af dine personoplysninger sker efter en tilsvarende kontrol, for så vidt dette er lovligt. Hvis sletningen er i strid med lovbestemte, kontraktmæssige eller andre juridiske erklæringer, eller hvis yderligere opbevaring er nødvendig og tilladt af andre grunde, kan behandlingen, f.eks. blokering, af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet. Når først dine data er blevet slettet, er det ikke længere muligt at give oplysninger herom.

5.5. RET TIL DATAPORTABILITET

På de betingelser, der er fastsat i art. 20 GDPR kan du modtage de personoplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, eller du kan give os instrukser om at overføre disse personoplysninger direkte til en tredjepart, som du selv har valgt, forudsat at dette er muligt ud fra et teknisk synspunkt, og dataoverførslen ikke kræver en urimelig indsats eller ikke er mulig af juridiske grunde.

5.6 RET TIL INDSIGELSE

I henhold til betingelserne i art. 21, stk. 1, i GDPR kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Ovenstående generelle indsigelsesret gælder for al behandling, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, og som finder sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Efter en indsigelse vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger; medmindre vi kan bevise vægtige legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre dine retskrav gældende, udøve eller forsvare dine retskrav.

Hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse i henhold til artikel. 21, stk. 2, i GDPR.

Desuden skal det bemærkes, at ved at modsætte sig alle databehandlinger er det ikke længere muligt at gennemføre kontrakten med dig og levere vores tjenester.

5.7 UDVIDEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED AUTOMATISERET DATABEHANDLING TIL PROFILERING

Med hensyn til den automatiserede databehandling har du ud over de ovennævnte rettigheder også ret til at få en fysisk person til at deltage i beslutningsprocessen, ret til at anfægte og ret til at fremføre dit synspunkt.

5.8 KONTAKT TIL AT GØRE DE REGISTREREDES RETTIGHEDER GÆLDENDE

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende som registreret person, kan du sende en e-mail til: privacy@tier.app eller skriftligt til: TIER Mobility GmbH c / o WeWork, Atrium Tower, 7th floor Eichhornstrasse 3 10785 Berlin.

5.9 RET TIL AT KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til GDPR er blevet krænket. Du kan kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Berlin, på følgende måde:

Ansvarlig for databeskyttelse og informationsfrihed i Berlin

Friedrichstrasse 219

10969 Berlin

Tlf.: 030 13889 - 0

Fax: 030 215505050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

eller du kan kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Danmark, på følgende måde:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 00 45 33 19 32 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 • PRODUKTINFORMATION OG REKLAME

I det følgende forklarer vi databehandlingen med henblik på produktinformation og reklame.

6.1 PERSONLIG REKLAME OG/ELLER TILBUDSMAILS

Vi vil gerne sende vores kunder regelmæssig reklame og/eller særlige tilbud via TIER, der er skræddersyet til kundens egne interesser, via e-mail eller i vores apps. Vi sender dig disse oplysninger i vores legitime interesse i at holde dig informeret om vores tjenester. Dine personoplysninger behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

For at kunne sende dig reklamen bruger vi den e-mailadresse, som du opgav, da du oprettede din kundekonto. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til reklameformål (se punkt 6.4 nedenfor i denne databeskyttelseserklæring). For at kunne sende dig reklamer i overensstemmelse med dine interesser bruger vi de automatisk genererede oplysninger, som du har videregivet, som f.eks.

 • Modtagelse og læste kvitteringer for meddelelser,
 • Oplysninger om din enhed og den anvendte browser,
 • Dine aktiviteter på vores websted,
 • Dine aktiviteter i vores apps.

Det betyder, at vores kunder kun modtager reklamer og/eller særlige tilbud for TIER-tjenester, der matcher deres interesser. Du vil modtage disse meddelelser uanset om du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller ej.

6.2 NYHEDSBREV

Vi vil gerne sende både interesserede parter og vores kunder regelmæssig reklame om vores produkter og tjenester og om vores samarbejdspartneres produkter pr. e-mail. Til dette formål bruger vi den e-mail-adresse, som du opgav, da du tilmeldte dig vores nyhedsbrev, og det land, hvor du tilmeldte dig. Ved tilmelding til nyhedsbrevet indhenter vi dit samtykke på følgende måde: Din e-mail-adresse identificeres ved hjælp af dobbelt opt-in-proceduren. Det betyder, at du i et yderligere trin modtager en separat bekræftelsesmail, hvori du kan give dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Ved tilmelding til nyhedsbrevet logger vi følgende oplysninger i denne proces:

 • Anvendt IP-adresse
 • Tidspunkt for tilmelding til nyhedsbrevet
 • Tidspunkt, hvor bekræftelses-e-mailen blev sendt
 • Indholdet af bekræftelses-e-mailen
 • Tidspunktet for aktivering af bekræftelseslinket eller arkivering af svarmailen

Formålet med denne procedure er at bevise din registrering og om nødvendigt at afklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

I forbindelse med bekræftelses-e-mailen samt i hvert efterfølgende nyhedsbrev gør vi opmærksom på muligheden for at afmelde sig.

2.3.2 CLEVER TAP

Via mobilmarketingplatformen Clever Tap kan vi sende dig oplysninger om brugsrelaterede oplysninger, særlige fordele eller rejserelaterede oplysninger, f.eks. en delvis blokering på grund af en større begivenhed eller midlertidige reklamekampagner som push-beskeder i vores app eller via e-mail. Oplysningerne kan sendes til dig afhængigt af bestemte begivenheder, f.eks. ved åbning af "Mapview" eller ved afslutningen af din rejse, afhængigt af dit ophold i bestemte byer eller på bestemte steder eller afhængigt af din brug eller en længere pause.

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at sende oplysninger via Clever Tap finder sted på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. a GDPR.

6.4 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER, RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

Oplysningerne videregives ikke til tredjeparter. Dine data vil blive opbevaret, så længe forretningsforholdet med dig består, og du ikke har gjort indsigelse mod denne databehandling.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til reklameformål uden at pådrage dig andre omkostninger end omkostningerne til at sende indsigelsen.

Du kan sende din indsigelse mod modtagelse af produkt- og reklamemails eller tilbagekaldelse af dit samtykke til vores nyhedsbrev pr. e-mail til privacy@tier.app eller pr. post til TIER Mobility GmbH c / o WeWork, Atrium Tower, 7th floor Eichhornstrasse 3 10785 Berlin. Der er også et link til afmelding i hver enkelt meddelelse, som ved bekræftelse betragtes som en indsigelse eller tilbagekaldelse.

 • ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os ret til lejlighedsvis at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid er i overensstemmelse med gældende lovkrav, eller til at gennemføre ændringer af vores tjenester i databeskyttelseserklæringen, f.eks. ved indførelsen af nye tjenester. Vi anbefaler, at du regelmæssigt tjekker databeskyttelseserklæringen for eventuelle ændringer. Hvis der er behov for dit forudgående samtykke til at ændre vores tjenester eller indføre en ny tjeneste, vil vi informere dig i god tid og bede om dit samtykke.


Overview

Good choice
image
{ item.product_title }
- High quality metal finish
- Custom fit for your myTIER
- Portable e-scooter lock + 4A-Powercharger
0

Frequently bought together

image

Bag - 39€

image

Helm - 39€